UWAGA !!! Ogłoszenie o trzecim naborze do usługi "Instrument Szybkiego Reagowania" !!!

NOWY PROGRAM NFO¦iGW To program dopłat do kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie czę¶ciowych (w wysoko¶ci do 45%) spłat kapitału kredytów bankowych....

¦l±skie Centrum Consultingu SEMPERUM S.C. specjalizuje się w pozyskiwaniu ¶rodków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, opracowywaniu biznes planów oraz analiz finansowych, doradztwie gospodarczym i finansowym oraz szkoleniach. Współpraca z Nasz± firm± umożliwi Państwu w sposób sprawny i skuteczny wykorzystać szanse, jakie daje przedsiębiorcom Unia Europejska.

23.01.2015
Przyjęte w ustawie o OZE rozwiązania nie są doskonałe, brak w nich zapisów dotyczących spółdzielni energetycznych, mieszkaniowych, czy wspólnot, ale przybliżają one Polskę do globalnych trendów rozwoju energetyki.
 
20.01.2015
Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w systemie wsparcia energii wytwarzanej z OZE. Dotychczas rynek energii z OZE regulowany był ustawą Prawo energetyczne.
 W okresie ostatnich kilku lat współwła¶ciciele firmy opracowali wiele wniosków oraz montaży finansowych, które otrzymały finansowanie z Funduszy Unijnych w Polsce.
Prowadzili¶my projekty nietypowe, skomplikowane oraz takie, którym inni nie dawali szansy powodzenia. Nasza praca w głównej mierze polega na rozpoznaniu "prawidłowego kierunku działania" przy danym projekcie, a następnie sporz±dzeniu wniosku wraz z wymaganymi zał±cznikami, przygotowaniu montażu finansowego oraz poprowadzeniu monitorowania wniosku w Instytucji Finansuj±cej.